22/05/2019 Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2019

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2019  
 

Share

1,768 total
37 live
1,118 video
Views:
 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα το Μετεκπαιδευτικό Μαθήμα της Ε.Ο.Ε, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου 2019 19:00-21:00.

Παρουσίαση του νεώτερου Τµήµατος της EAU
Προεδρείο: ΖΑΧΑΡΙΟΥ Α.
Διαλέξεις:
• Ο νέος Ευρωπαϊκός Νόµος Προστασίας Δεδοµένων (GDPR):
Πρακτική εφαρµογή στην καθηµερινή Ελληνική πράξη
Οµιλήτρια: Παπαϊωάννου Πολυάνθη (15΄)
• Πως να διαφηµίσετε την ουρολογική πρακτική σας µε ηθικό & οικονοµικό τρόπο
Οµιλητής: Ζαχαρίου Αθανάσιος (15΄)
• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Ουρολογία
Οµιλητής: Παπαδηµητρίου Βάϊος (15΄)
- Συζήτηση µε το ακροατήριο (10΄)

Video Παρουσίαση: Χειρουργικές Τεχνικές στο Ιατρείο
• Βιοψία Προστάτη στο Ιατρείο
Σχολιασµός: Γαλλιόπουλος Δήµος (5΄)
• Κυστεοσκόπηση στο Ιατρείο
Σχολιασµός: Γαλλιόπουλος Δήµος (5΄)

Εξειδικευµένη Ουρολογία και Ουρολογία Γραφείου
• Είναι δυνατή η αντιµετώπιση ασθενών µε προβλήµατα υπογονιµότητας στο οργανωµένο
γενικό ουρολογικό ιατρείο;
Οµιλητής: Κωνσταντίνος Μακαρούνης (15΄)
• Είναι δυνατή η αντιµετώπιση ασθενών µε προβλήµατα στυτικής δυσλειτουργίας στο
οργανωµένο γενικό ουρολογικό ιατρείο;
Οµιλητής: Χαράλαµπος Θωµάς (15΄)
• Είναι δυνατή η αντιµετώπιση ασθενών µε προβλήµατα ακράτειας στο οργανωµένο γενικό
ουρολογικό ιατρείο; 15’
Οµιλητής: Διαµαντής Φλωράτος (15΄)
- Συζήτηση µε το ακροατήριο (10΄)