ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2019 Urooncology Update : Τι ειπώθηκε στα σημαντικότερα ουρο-ογκολογικά...

14.12.2019 09:30 528 total views
Παρακολουθήστε το  2019 Urooncology Update :Τι Ειπώθηκε στα σημαντικότερα ουρο-ογκολογικά...
Live

7η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ουρογεννητικής...

05.10.2017 1.636 total views
Παρακολουθήστε αποθηκευμένα (on demand) την 7η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση...
Videos

7η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ουρογεννητικής...

02.06.2017 35.672 total views
Παρακολουθήστε  αποθηκευμένα (on demand)  την   7η Πανελλήνια Επιστημονική...
Live Videos Photos