02/07/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | Ο. ΣΟΠΗΛΙΔΗΣ | HANDS-ON-TRAINING WORKSHOP στα βασικά laparoscopic skills και στην εύκαμπτη ουρητηρολιθοθρυψία (με χρήση laser)

 

Share

6,907 total
33 video
Views: 
Sort by Date | Views