02/07/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | Ν. ΦΕΡΑΚΗΣ | Μερική νεφρεκτομή σε κυστικούς όγκους. Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική / Ρομποτική ;

 

Share

6,946 total
61 video
Views: 
Sort by Date | Views