02/07/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | DEBATE: Κλινικό περιστατικό. Τ2 όγκος νεφρού: Ριζική Νεφρεκτομή

 

Share

6,944 total
31 video
Views: 
Sort by Date | Views