02/07/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Λαπαροσκοπική / ρομποτική νεφροoυρητηρεκτομή.

 

Share

6,949 total
39 video
Views: 
Sort by Date | Views