02/07/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | Α. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | Όγκοι κατωτέρου 1/3μορίου ουρητήρα. Τμηματική ουρητηρεκτομή, νεφρουρητηρεκτομή ή ενδουρολογική αντιμετώπιση;

 

Share

6,954 total
29 video
Views: 
Sort by Date | Views