02/07/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | Ι. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης στον νευρολογικό ασθενή: ο ιδανικός ασθενής (για επιπλοκές;). Τι πρέπει να γνωρίζουμε

 

Share

6,758 total
50 video
Views: 
Sort by Date | Views