02/07/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | Δ. ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ | NMIBC χαμηλού κινδύνου (Low Grade-Low Risk). Ο ρόλος της άμεσης μετεγχειρητικής ενδοκυστικής χημειοθεραπείας σήμερα

 

Share

6,859 total
46 video
Views: 
Sort by Date | Views