01/07/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | Ι. ΞΩΞΑΚΟΣ | Τοπικo-περιοχική υποτροπή μετά αρχική θεραπεία Μετά ΡΠ σε N+ νόσο. Λεμφαδενεκτομή σωτηρίας, ΑΚΘ, Ορμονοθεραπεία;

 

Share

6,796 total
60 video
Views: 
Sort by Date | Views