25/06/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | B. PADILLA FERNANDEZ | Sacral neuromodulation: Specific equipment, preparation and positioning, surgical technique, programming and follow-up

 

Share

6,921 total
50 video
Views: 
Sort by Date | Views