25/06/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | Ε. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ | Ενεργός Παρακολούθηση (AS). Σε ποιους ασθενείς και με ποια κριτήρια. Πρωτόκολλα Ενεργούς Παρακολούθησης και ο ρόλος της mpMRI

 

Share

6,951 total
73 video
Views: 
Sort by Date | Views