20/06/2019 1ο Πανελλήνιο Διατμηματικό Συνέδριο της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας | Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | Διαφύλαξη της γονιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο του όρχεως - Συλλογή Ορχικών Σπερματοζωαριων από τον αζωοσπερμικό ασθενή με καρκίνο ορχεως (ONCO-TESE)

 

Share

6,776 total
66 video
Views: 
Sort by Date | Views