13/03/2019 Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2019 | Καρκίνος του νεφρού | Μετεκπεδευτικά μαθήματα Ε.Ο.Ε έτους 2019

 

Share

9,309 total
188 live
210 video
Views:

Γενικός Τίτλος: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΝΕΦΡΟΥ
Συντονιστής : Ιωάννης Βαρκαράκης
Video Παρουσιάσεις: Μερική Νεφρεκτομή
▪ Video 1: Συρραφή νεφρικού παρεγχύματος: Ανοικτή Προσπέλαση
Τίτος Μαρκόπουλος (5’)
▪ Video 2: Συρραφή νεφρικού παρεγχύματος: Λαπαροσκοπική Προσπέλαση
Μαρίνος Μπερδεμπές (5’)
▪ Video 3: Συρραφή νεφρικού παρεγχύματος: Ρομποτική Προσπέλαση
Παναγιώτης Mουρμούρης (5’)
Διαλέξεις
▪ Διάλεξη 1: Καρκίνος Νεφρού. Νεοεπικουρική Θεραπεία: Ποιός πρόκειται να επωφεληθεί; Παναγιώτα Οικονομοπούλου (10’)
▪ Διάλεξη 2: Καρκίνος Νεφρού. Κυτταρομειωτική χειρουργική: Μπορεί η μελέτη
CARMENA να αλλάξει την στάση του ουρολόγου; Γεώργιος Οικονομόπουλος (10’)
Debates: Μικρή Νεφρική Mάζα σε Νέο Aσθενή
▪ Debate 1:
- Η Bιοψία είναι απαραίτητη Αθανάσιος Παπατσώρης (10’)
- Η Βιοψία δεν προσφέρει Αθανάσιος Δελλής (10’)
Debate 2:
-Μερική Νεφρεκτομή; Ευάγγελος Φραγκιάδης (10’)
-Βελόνα; Νικόλαος Φεράκης (10’)
-Ενεργό Παρακολούθηση; Μαρία Ζέρβα (10’)
Παρουσίαση Περιστατικών:
Μικρές νεφρικές μάζες / Αμφοτερόπλευροι όγκοι / Συμμετοχή της κΚΦ /
Επιπλοκές-Αντιμετώπιση Ανδρέας Σκολαρίκος (30’)

 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα το Μετεκπαιδευτικό Μαθήμα της Ε.Ο.Ε.