13/02/2019 Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2019 | Επανορθωτική Ουρολογία | Μετεκπεδευτικά μαθήματα Ε.Ο.Ε έτους 2019

 

Share

9,650 total
188 live
210 video
Views:

Θεματολογία: Επανορθωτική Ουρολογία

Προεδρείο: Ι. Αδαμάκης, Θ. Μανούσακας

Εισηγήσεις

– Στενώματα ουρήθρας. Πώς αντιμετωπίζονται σήμερα; Είμαστε στο σωστό δρόμο;

Ομιλητής: Β. Τατάνης (20΄)

– Πρόσθια ουρήθρα. Βασικές τεχνικές. Ποιό είναι το ιδανικό μόσχευμα;

Ομιλητής: B. Σακαλής (20΄)

– Οπίσθια ουρήθρα. Πώς θα κερδίσω μήκος;   

Ομιλητής: Γ. Κουσουρνάς (20΄)

Περιστατικά της καθημερινής Ιατρικής Πράξης

Παρουσιαστές: Ν. Μουλαβασίλης, Ν. Σπανός, Β. Τατάνης (60΄)

Σχολιαστές: Γ. Κουσουρνάς, Β. Σακαλής 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα το Μετεκπαιδευτικό Μαθήμα της Ε.Ο.Ε.