22/05/2019 Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 2019 | Π. Παπαϊωάννου | Ο νεός Ευρωπαϊκός Νόμος Προστασίας Δεδομένων (GDPR) : Πρακτική εφαρμογή στην καθημερινή Ελληνική πράξη

 

Share

9,310 total
188 live
212 video
Views: 
Sort by Date | Views

Παρακολουθήστε ζωντανά και αποθηκευμένα το Μετεκπαιδευτικό Μαθήμα της Ε.Ο.Ε.